Návody

1. Začíname

2. Odpočítavanie času

3. Montáž časomiery

Podrobnejšie návody budú postupne pribúdať.